top of page

ต้นมะกอกโอลีฟจากเมดิเตอร์เรเนียน ขนาดต้นที่หนาใหญ่ อายุมากกว่า 350 ปี เปลือกไม้แบบ Old Skin แต่งทรงแบบ Bonsai   สามารถเลี้ยงในกระถางหรือปลูกเพื่อเป็นไม้ประธานของสวน

Large Olive Tree

    bottom of page