top of page

โอลีฟ ขนาดกลาง อายุตั้งแต่ 90-150 ปี ได้ความสูงกว่า 2 เมตร ลำต้นหนา แข็งแรง ขนาดเหมาะกับกระถางสวยมีน้ำหนัก ไม่หนักจนเกินไ สามารถปลูกบนระเบียงคอนโด ได้มุมเด่นชัด ลงตัว

Pot Size Olive Trees

    bottom of page