top of page

MEDIUM SIZE OLIVE TREES

ต้นมะกอกโอลีฟขนาดกลาง อายุตั้งแต่ 90-150 ปี ได้ความสูงกว่า 2-2.5 เมตร ลำต้นหนา แข็งแรง ขนาดเหมาะกับกระถางขนาด 70-120 ซม น้ำหนักไม่หนักจนเกินไป ขนาดกระถางที่พอเหมาะทำให้ สามารถปลูกบนระเบียงคอนโดหรือระเบียงบ้างด้านนอกได้

Pot Size Olive Trees

Medium Size Olive Trees

bottom of page